shadow

*Alt solunum yollarında yangı ile karakterize viral bir hastalıktır. Her yaştaki köpekte görülebilir. Ancak yavru köpeklerde öldürücü bronkopnömoni ile seyrederken, daha yaşlı hayvanlarda kronik bronşitis şeklinde ortaya çıkar.

Hastalığın etkeni nedir ?

*Hastalıkta bir çok virusun, özellikle parainfluenza virusu, Canine adeno viruslar (CAV-2), Canine herpes virusu ve Distemper virusunun rol aldığı tespit edilmiştir.

*Sekonder olarak gram negatif bakterilerden pseudomonas spp, E Coli ve Klebsiella pnömonia türü bakteriler olaya katılmaktadır

*Ayrıca hastalıklı köpeklerde (6 aylıktan büyük) Bordotella bronşiseptika’nında izole edildiği bildirilmiştir.

Bulaşma  nasıl olur ?

*Bu hastalığın hayvan hastanelerindeki ve barınaklardaki köpekler arasında hızla yayılabildiği bilinmektedir.

*Hem Canine Adenovirus (CAV-2) hem de Parainfluenza virusu solunum yoluyla hızla bulaşır.

*Bu iki etken sadece solunum sisteminde yangıya yol açmak suretyle hastalığa neden olurlar. Canine Adenovirusun (CAV-2) birinci derecede hedef dokuları bronşiollerdir. Virus burada üreme safhasını geçirdikten sonra şiddetli nekroza yol açar. Alt ve üst solunum yollarındaki üremeyi takiben bu etken solunum sekretleriyle atılır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

*Alt solunum yollarında virusların neden olduğu yangı nedeniyle gelişen öksürük en önemli bulgudur. Bu hastaların trachea ve larenx bölgesine basınç yapılacak olursa öksürüğün şiddetlendiği görülür.

*Hastalığın hafif seyrettiği olgularda beden ısısı normal veya biraz yüksek olarak kaydedilir. Fakat bu hayvanlar tamamen iştahsızdır ve sürekli bir kenara çekilerek yatmak isterler.

*Buna karşın genç köpeklerde hastalık daha şiddetli seyretmektedir. Beden ısısı yükselmiş (40 – 41 ºC) ve her iki burun deliğinden kısa sürede purulent özellik kazanan burun akıntısı görülür. Aynı zamanda hasta köpeklerde yaş öksürük depresyon gözlenir.

Karıştığı hastalıklar ?

*Öksürükle seyreden diğer hastalıklarla karışabilir.

Tanı ?

*Hastalığın tanısı güçtür. Ancak klinik bulgulara bakarak hastalıktan kuşkulanmak mümkündür. Kesin tanı için burun sıvaplarından ekimler yapılarak etkenin izolasyonu ve identifikasyonunun yapılması gerekir.

Tedavi ?

*Hasta hayvanlar temiz havadar bir yere alınmalı ve rahatsız edilmemelidir. Sekonder enfeksiyonların önlenmesi ve vücut direncinin artırılması için girişimlerde bulunulmalıdır.

*Antibiyogram test sonuçlarına göre antibiyotik uygulaması yapılır. Test yapma imkanının bulunmadığı ortamlarda Kloramfenikol, Sefalosporin veya Tetrasiklin grubu antibiyotiklerden herhangi birisiyle uygulama yapılır. Bu antibiyotiklerin özellikle trachebronşial mukozaya yüksek derecede geçiş üstünlüğüne sahip olması nedeniyle tedavide başarı yüksektir. Bu  antibiyotiklerden sonuç alınamadığı durumlarda intratracheal yolla gentamisin sülfat veya Kanamisin sülfat solüsyonları 2-3 gün süreyle uygulanabilir.

Nasıl önlem alabiliriz ?

*Hastalıktan korunmanın en etkin yolu aşılamadır.Bu hastalığa karşı kombine şekilde canlı aşılar mevcuttur.

*Hastalığın bir hastane enfeksiyonu olması nedeniyle hekimlerin çok dikkatli olması gerekmektedir.  Aksi halde enfeksiyonun hastanede bulunan diğer hayvanlara hızla bulaşır. 

Author

Vet. Hek. Seracettin ÖZTÜRK

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>