shadow

Çiftleþme güçlüðü, erkek ve diþi köpeðin acemiliði, psikolojik problemleri, diþinin çiftleþmeye hazýr olmamasý(Kýzgýnlýk döneminde olmamasý), vulva’nýn stenozu ve vestibular konstriksiyon, diþi/erkek büyüklüðündeki uyumsuzluk, çiftleþmede kilitlenmenin olmamasý, vagina’nýn prolapsusu veya hiperplazisi ve vagina tümörleri þeklinde sýralanabilir.

Tedavide,

Diþinin tam östrüste olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr. Fiziki engeller ortadan kaldýrýlmalýdýr. Gerekiyorsa diþiye trankilizan verilmelidir. Deðiþik erkek köpek denenebilir. Sun’i tohumlamaya baþvurulabilir.

Author

Vet. Hek. Seracettin ÖZTÜRK

Related Posts

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>